Pengertian 5 Rukun Islam

Pengertian 5 Rukun Islam - Sebagai umat muslim Kita wajib mengetahui semua rukun islam yang lima dan juga pengertiannya. Selain mengetahui pengertian dan penjelasannya Kita juga wajib menjalankannya. Oleh sebab itu pada postingan kali ini Vloxi sedikit akan menjelaskan sekaligus tadarusan tentang pengertian 5 rukun islam.

Pengertian 5 Rukun Islam

Dengan mengetahui dan menjalankan semua rukun islam Insya Allah Kita bisa mendapatkan ridho dan hidayahNya. Amiin.

Baca juga :
Cara mendapatkan uang dari internet

Rukun Islam

Rukun islam terdiri dari lima perkara yaitu :
  1. Membaca dua kalimat syahadat. (Asyhadu an laa ilaaha illallooh, wa asyhadu anna Muhammadarrosulullooh). Yang artinya : Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dalam hati Kita harus yakin dan mengimani bahwa tiada Tuhan yang wajib Kita sembah, yang wajib ditaati perintah dan larangannya melainkan Allah.
  2. Mendirikan Sholat. Sholat yang 5 waktu mamerupakan tiangnya agama, jadi barang siapa orang yang menjalankan sholat maka agamanya akan menjadi kuat dan kokoh. Tapi sebaliknya barang siapa yang tidak mendirikan sholat maka agamanya akan lemah.
  3. Mengeluarkan Zakat.  Sebagai umat muslim Kita wajib mengeluarkan zakat entah itu zakat fitrah atau zakat maal (zakat harta). keutamaan zakat ialah untuk mensucikan diri dan harta Kita
  4. Puasa di bulan Ramadhan. Selama bulan suci Ramadhan Kita wajib berpuasa sebulan penuh. Banyak sekali manfaat puasa dibulan Ramadhan diataranya untuk kesehatan, melebur dosa, mendapatkan rahmat Allah dll
  5. Menunaikan ibadah haji ke Baitulloh. Khusus pada rukun islam yang kelima ini hanya diwajibkan bagi yang mampu menjalankannya. mampu biaya, mampu fisik dan mampu dijalannya. 
Baca juga :
Cara mendapatkan uang sambil sekolah

Itulah sedikit tentang pengertian 5 rukun islam, mudah-mudahan bisa bermafaat. Amiin.
First